Å drive bank dreier seg om mye mer enn innskudd, utlån, forsikring og betalingsformidling. Ørskog Sparebank er brennende opptatt av å bygge sterke lokalsamfunn, der folk trives og synes det er bra å bo og jobbe. En del av vårt samfunnsoppdrag er å legge til rette for at barn kan utvikle seg i trygge rammer, og voksne kan leve i et utviklende og stimulerende miljø.

Når Ørskog IL spurte banken om vi kunne tenke oss å bidra til en friidrettsbane var vi ikke i tvil. Ørskog Sparebank har gjennom årene brukt betydelig med penger på å realisere Ørskoghallen og Ørskogbanken stadion. Kronen på verket blir nå en friidrettsbane. Vi får nå en komplett idrettspark med alle nødvendige funksjoner på Sjøholt!

Å utvikle en komplett idrettspark med friidrettsbane i tilknytning til en ny og flott skole vil være helt unikt for et lite sted som Ørskog. Vi går snart inn i det nye Ålesund og kan nå virkelig sette Ørskog på kartet som et fenomenalt sted å bo – og bosette seg. Ørskog Sparebank er positive til alle små og store tiltak som bidrar til å gjøre Ørskog til et enda bedre sted å leve. Dette viser vi gjennom å yte finansiering til gode prosjekter, men også gjennom å dele ut gavemidler og inngå samarbeids- og sponsoravtaler. En idrettspark er en arena for å møtes til trening og sosialt samvær, der det skapes gode opplevelser og sterke relasjoner på tvers av gamle kommunegrenser. Her vil vi ha både idrettspark, fotballturneringer, korps, cheerleading, bluesfestival og et levende idretts- og kulturliv.

Når det går bra med banken så skal det merkes i lokalmiljøet. Og banken går godt! Vi vokser, har god inntjening og er solide. De fleste av innbyggerne i bygda er også kunder i banken, men vi har også mange, mange kunder i distriktet rundt oss. Og vi ser jamn og fin bedring år for år i kundetilfredshetsundersøkelsene. Det er her kundene gir oss tilbakemelding på hva vi er gode på og hva vi kan forbedre oss på. Siden det går bra med banken så gir vi også mer tilbake til lokalsamfunnet. De siste tre årene har banken delt ut gaver på kr. 2.260.000,- i tillegg til sponsoravtaler på kr. 1.420.000,- Over 3,6 millioner kroner har altså tilfalt lag og foreninger i bankens nedslagsfelt, som brukes på drift, vedlikehold, innkjøp av fotballdrakter, nye musikkinstrumenter og så videre.

Ørskog Sparebank går derfor inn som hovedsponsor til friidrettsbanen med kr. 1.000.000,-