Nå er Ørskog en del av Ålesund! Derfor er det naturlig for oss å utvide tilgjengeligheten og komme nærmere kundene. Vi er glade for å blitt en del av Ålesund kommune, sier banksjef Eirik Kavli.

Alltid tid til gode råd
Det nye rådgivningskontoret på Midt-Moa åpnet i januar 2020. Det bemannes av bankens eksisterende rådgivere med høy kompetanse. Våre rådgivere kommer fra hele Sunnmøre og Romsdal. Vi kjenner derfor godt til lokale forhold, og har alltid tid til deg når du trenger det. Det er noe vi vet kundene våre setter pris på, sier Eirik. Banken får Notar Eiendomsmegling og Mostein Eiendom AS som gode naboer.

Book møte her:  post@orskogsparebank.no (åpne e-post)

Søk om lån her: https://orskogsparebank.no/lane/boliglan

Bli kunder her:  https://orskogsparebank.no/hvorfor-oss

Satser på mennesker
Mange banker blir stadig mer automatiserte. Ørskog Sparebank går likevel motsatt vei og satser mer på personlig oppfølging.
Som andre banker har vi gode digitale tjenester for hverdagsøkonomien. Men når det er snakk om store investeringer som boligkjøp, forsikring eller sparing er det trygt å snakke med en rådgiver som kjenner både deg, faget og lokalområdet. Og når ting skjer fort, er det en stor fordel å ha en liten bank med kort vei til beslutninger, forteller Eirik. Denne tankegangen har allerede gitt Ørskog Sparebank god vekst, og mange fornøyde kunder utenfor Ørskog.. Pr. i dag er hele 68% av bankens utlånsvolum innenfor Nye Ålesund kommune.

Lokalbanken ordnet opp
Student Iver Andreas Tuene (26) fra Ålesund ble kunde hos Ørskog Sparebank etter anbefalinger fra slektninger fra Sjøholt. Det skulle vise seg å være lurt da han skulle kjøpe leilighet sammen med samboeren sin.

– Hos Ørskog Sparebank møter du hyggelige og hjelpsomme folk, som alltid har tid til å hjelpe deg. Jeg kjøpte min første leilighet tidlig i 20-årene, og fikk god veiledning og boliglån til konkurransedyktige renter, sier han.

Da han senere skulle kjøpe bolig med samboeren sin, tok han først kontakt med to større bankkjeder.

– Etter en kjapp og upersonlig telefon fikk jeg raskt avslag fra begge, med bakgrunn i at jeg allerede hadde lån på min første leilighet. Hos dem var jeg bare et tall i rekken, og jeg opplevde dem som lite fleksible når jeg trengte mellomfinansiering, forteller han.

Hos Ørskog Sparebank fikk han derimot god hjelp av sin faste rådgiver, som raskt fant en løsning.

– Kort tid etter var vi lykkelige eiere av vår nye leilighet, forteller Iver Andreas.

Gir tilbake til lokalsamfunnet
Samfunnsengasjementet betyr også mye for kundene.
– Velger du en liten, lokal og uavhengig bank som oss, er du faktisk med på å støtte lokalsamfunnet ditt – vi har nemlig ingen eiere som skal ha utbytte. Deler av overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet, blant annet gjennom gavemidler og sponsoravtaler til lag og foreninger, sier han. Siden 2008 har vi betalt ut over 12,6 mill. kr. i form av sponsoravtaler og gavemidler.

Anbefalt av venner
Ørskog Sparebank er den aller minste banken i Møre og Romsdal, men også den mest solide, målt i prosenter. Banksjef Eirik Kavli forteller at de fleste nye kunder kommer etter tips fra venner og kjente.

– I en liten bank er alle kunder like store. Vi er kjent for å være fleksible, raske og nøysomme.
Det at vi blir anbefalt av folk de har tillit til, er vi veldig stolte av. Det betyr at vi gjør en god og riktig jobb, mener Eirik.

Fakta om Ørskog Sparebank:

  • Den minste banken i Møre og Romsdal, men også den mest solide – målt i prosenter.
  • Etablert i 1857, og har holdt til på Sjøholt i over 163 år
  • Holder til på Sjøholt i Ørskog kommune med 21 dyktige og kompetente ansatte.
  • Har et samlet utlån på drøye 3 milliarder kroner.
  • Delte i 2019 ut rundt 2,3 millioner kroner i gaver og sponsing lokalt.
  • 28 prosent av bankens utlån er i Ørskog
  • Ålesund er nest største utlånskommune med 21 prosent.
  • Kunder i Nye Ålesund kommune utgjør 68 prosent av bankens totale utlån.  
  • Scorer høyt på kundeundersøkelser på kundeomsorg og oppfølging.
  • Åpnet rådgivningskontor på Midt-Moa i januar 2020.