Som bank har vi et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri. Vi er derfor pålagt å kjenne identiteten til alle våre kunder og innhente opplysninger om deg som kunde, slik at vi aktivt kan beskytte dine økonomiske interesser og ivareta vårt samfunnsansvar.
Bankene er også forpliktet til å holde informasjonen løpende oppdatert. Dette innebærer blant annet å innhente gyldig legitimasjon for de kunder hvor tidligere dokumentasjon ikke anses å være tilfredsstillende i henhold til dagens regelverk.

Vi vil også med jevne mellomrom kontakte deg via telefon, epost, brev eller i nettbanken/mobilbanken. Der trenger vi at du svarer på noen spørsmål slik at informasjonen vi har om deg er korrekt.

Dersom vi ser at det mangler opplysninger fra deg, vil en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har mottatt din oppdaterte informasjon.

Hvordan oppdatere din legitimasjon?

Du kan oppdatere din legitimasjon ved å besøke kontoret vårt på Sjøholt, hvor banken vil ta en kopi av ditt legitimasjonsdokument.

Sende dokumentasjon på pass digitalt:
Du kan sende bekreftet kopi av passet ditt på sikker kommunikasjon til oss. Dette gjør du enklest i nettbank, logg inn og velg «kontakt oss». Klikk på de 3 strekene oppe til høyre og velg Ny melding. Så laster du opp bekreftet kopi av passet og sender inn. Dette er helt trygt. Husk at kopi av passet må være bekreftet av offentlig instans: bank, post, kommune osv.

Hva slags legitimasjonsdokumenter aksepteres?

All legitimasjon må være original og gyldig (ikke utgått på dato).

Banken aksepterer følgene typer legitimasjon:
• Pass (ikke nødpass)
• Førerkort
• Bankkort med bilde fra annen bank
• Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land
• Norsk utlendingspass (blått pass)
• Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)


For utstedelse av BankID aksepteres kun pass med RFID-brikke.


Nye kunder som ønsker BankID hos oss og som ikke kan vise pass på vårt bankkontor, kan legitimere seg hos Posten. Ta kontakt med oss så sender vi ut bankID-brikke rekommander til ditt nærmeste postkontor/Post i butikk. For å få hentet denne må du ta med gyldig pass og vise dette til Posten.

Husk å ta med gyldig legitimasjon (pass) til Posten.


Jeg har hatt kundeforhold i Ørskog Sparebank i mange år. Hvorfor må jeg allikevel svare på disse spørsmålene om antihvitvask?

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.


Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, vil en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.