Leder Personkundemarked

Ørskog Sparebank har høye ambisjoner om vekst og skal gjennom aktiv kundeomsorg være en trygg og god lokalbank for sine kunder. For å lede og drive frem bankens utvikling på personkundemarkedet søkes leder for avdelingen. I avdelingen jobber det 6 dyktige kundeansvarlige med ansvar for salg og rådgiving. Her håndteres kundeoppfølging knyttet til lån, sparing og forsikring. Stillingen rapporterer til banksjef.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Leder- og personalansvar for avdelingen.
• Ansvar for kredittområdet på personmarkedet, samt å sikre effektive kredittprosesser og misligholdsoppfølging på området.
• Sikre effektive kundeprosesser med høy kvalitet.
• Ansvar for salgsledelse og porteføljeutvikling

Kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning innen økonomi og administrasjon
• Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
• Erfaring fra ledelse vil være en fordel
• Kredittkompetanse og god kjennskap til kredittprosesser
• Erfaring knyttet til kontroll og kredittgivning vil være en fordel
• Til stillingen følger det et krav om å bestå sertifiseringen Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR) innen 12 mnd. etter tiltredelse

Personlige egenskaper:
• Du inspirerer, engasjerer og motiverer dine medarbeidere
• Du er ambisiøs og setter deg høye mål
• Har stå-på vilje, er pliktoppfyllende og serviceinnstilt.
• Jobber strukturert, proaktivt og effektivt
• Forretnings- og prosessforståelse

Du får:
• Ansvar for en avdeling med erfaring og høy kompetanse
• Være med på et team som skal lykkes sammen
• Personlig og faglig utvikling innenfor ulike fagfelt
• Kurs og kompetanseheving gjennom Eika Skolen
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ørskog Sparebank er en selvstendig og solid sparebank i Ørskog kommune. Banken blei stifta i 1857, og har i dag en forvaltningskapital på 2,6 milliarder kroner. Vi er 20 ansatte i Sjøholt sentrum. Banken er aksjonær i EIKA Gruppa sammen med 67 uavhengige sparebanker.
Lønn etter kvalifikasjoner. Flere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte banksjef Eirik Kavli på 980 366 95. Søknad og CV sendes pr. e-post til eirik@orskogsparebank.no innen 16.09.2018.