I år har Ørskog Sparebank plukket ut Valle Skule til å være med på Miljøaksjonen 2022. Dette er et miljøtiltak Ørskog Sparebank har satt i gang, hvor klassene som ønsker å delta – plukker så mye søppel de greier i perioden 1.mai og frem til sommerferien. 
Hos Valle Skule ønsket heldigvis alle klassene å delta! Søppelplukkingen har de dokumentert til oss, blant annet ved å sende oss bilder. Klassene har fått belønning for sin gode innsatts  
Tusen hjertelig takk for den flotte innsatsen i Ørskog Sparebank sin Miljøaksjon 2022.