Bakgrunn:

 

Hensikten med den nye hvitvaskingsloven er å beskytte både kunden og banken mot hvitvasking, ID-tyveri, svindelforsøk, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Bankene er pålagt strengere

krav til legitimering. Banken skal være sikker på hvem kunden er, og det kreves personlig oppmøte når passet skal vises, selv om du har vært kunde i årevis.

 

Hvorfor spør banken om spørsmål ved kundeforholdet mitt?

 

Den nye hvitvaskingsloven stiller krav til at banken skal identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til sin virksomhet. Banken skal gjennomføre kundetiltak ved etablering av kundeforholdet, men også følge en løpende oppfølging grunnlag av en vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Risikoen skal vurderes ut fra blant annet kundeforholdets formål, mengden kundemidler som skal inngå i kundeforholdet, transaksjoners størrelse, og regelmessigheten og varigheten på kundeforholdet.

 

Bankens kunder mottar derfor med jevne mellomrom skjema der en må fylle du inn noen personlige opplysninger, og krysse av om du mottar lønn eller pensjon, litt om transaksjoner og andre forhold. Spørsmålene er enkle å fylle ut.

 

Hvorfor må jeg ta med pass?

 

Det er kun pass som er gyldig legitimasjon for norske innbyggere ved utstedelse av BankID. Med bankID brikken kan man utføre en rekke tjenester utover det banken kan levere. Siden Ørskog Sparebank utsteder bankID brikken ligger det strenge krav til de kontroller banken må utføre.

 

Hva skjer med nasjonale ID-kort?

 

I lang tid har det vært planer om nasjonalt identifikasjonskort også i Norge, og det kom en strategi for dette i 2015, og en ny i 2017. Ifølge Wikipedia har saken med norske ID-kort blitt utsatt ti ganger. Svenskene fikk sitt ID-kort i 2015. Til NRK i mai i fjor antydet statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet at det muligens er på plass både sikrere nye pass og nasjonale

ID-kort i 2020. Tidligere har det vært snakk om at de kom i 2019.

 

Hva må jeg gjøre hvis jeg bor på en annen kant av landet?

 

Vi har avtale med Posten slik at du kan få skannet passet ditt hos en Post i butikk og få utlevert bankID-brikke der. Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette.