En viktig del av bankens samfunnsoppdrag er å støtte opp om små og store tiltak som øker bolysten i lokalsamfunnet. I Ørskog har vi en fantastisk natur og ypperlige forhold for skileik. Når IL Lauparen nå skal bytte ut trakkemaskina stiller Ørskog Sparebank opp med en gave på kr. 150.000,- i tillegg til en sponsoravtale på 150.000,- !

 

Den nye maskina vil lage flotte skispor på Vaksvikfjellet til glede for liten og stor i hele regionen. IL Lauparen er takknemlig for at banken bidrar med til sammen 300.000,- til denne investeringen. Banksjef Eirik Kavli og Oddgeir Vestre viser her frem sjekken med gavemidler fra tildelingen i 2018.

 

Ørskog Sparebank oppnådde et resultat før tap og skatt på 25,3 mill. kr. pr. 31.12.2018. Dette er 2,6 millioner bedre enn året før. Banken har en stabil kjernedrift og lavere kostnadsgrad enn fjoråret. Utlånene vokste med 7,3 % i fjor, og bankens soliditet er meget sterk. Bankens netto rente og kredittprovisjonsinntekter var i 2018 på 44,7 mill. kr. mot 41,3 mill i 2017. Rentemarginen har svekket seg gjennom året på grunn av konkurransesituasjonen, og er nå på 1,75 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap på utlån har økt fra 0,2 mill i 2017 til 1,3 mill pr. 31.12.2018. Resultat etter skatt og tap endte på 19,3 mill som er en økning på 2,6 millioner mot fjoråret. Økningen skyldes i hovedsak økte inntekter på grunn av kundevekst, lavere administrasjonskostnader samt gevinst i forbindelse med fusjon av VIPPS, BankID og BankAxept.

 

Vi er tilfreds med resultatet sier banksjef Eirik Kavli. Gjennom året har vi opplevd en kundevekst fra hele Sunnmøre, og kundene sier de ønsker seg en bank som tilbyr personlig rådgiving fra en enkel og tilgjengelig bank. Hos oss for alle kunder en fast rådgiver som er opptatt av at kunden gjør gode valg. Vi får gode tilbakemeldinger på bankens kundetilfredshetsundersøkelser, og det er kjekt å se at det går an å drive en lønnsomt samtidig som en har fornøyde kunder.

 

Bankens rene kjernekapitaldekning er på 19,93 % og tilfredsstiller alle offentlige minstekrav med god margin. «Banken har bygd opp en solid kapitalbase gjennom sin 162 år lange historie, og er svært godt rustet for å finansiere mange nye kunder og gode prosjekter», forteller Kavli videre. Banken har lånt ut drøye 2,7 mrd kroner og ser en solid kundevekst fra hele Sunnmøre. «Dette er takket være dyktige ansatte og godt bankhåndverk gjennom mange år» forteller Kavli.

 

81% av utlånene er gitt til privatkunder, resterende til bedriftsmarkedet. Bare en tredjedel av bankens utlån er i Ørskog kommune, resten fordeler seg på nabokommunene på Sunnmøre, Vestnes og storbyene i landet ellers. «Gjennom samarbeidet i Eika alliansen får vi tilført et fullverdig spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester, noe som setter banken i stand til å levere konkurransedyktige tjenester», fortsetter Kavli.

 

Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Ørskog Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for kundene, lokalsamfunnet og regionen. I år deler banken ut 805.000,- kroner av overskuddet; til lag, foreninger og frivillige organisasjoner i bankens nedslagsfelt.

Her kan du se tildelingen av gavemidler for 2018.