Som et ledd i å avgrense spreiinga av Covid-19 har banken stengte dører.
Vi er på jobb, og driv bank som vanleg – men ønskjer å løyse dine behov via digitale kanalar.
Om du treng å kontakte oss finn du oversikt over dei tilsette her: https://orskogsparebank.no/ansatte 

Om vi ikkje kan løyse saka di digitalt, er det mogleg å avtale eit møte med din rådgjevar.
Dette må avtalast på førehand.

Du treff oss på telefon 70 27 35 50 kvardagar frå kl. 07.00 til 23.00 og kl. 09.00 til 21.00 i helga.
Du kan sende e-post til post@orskogsparebank.no eller sende digital melding frå nettbank/mobilbank.

På Sjøholt kan du legge giroar eller annan post til banken i postluka ved sidan av minibanken. Denne posten blir sjekka kvar dag.