Er du interessert i å få vite mer om fremtidsfullmakter og lovverket rundt arv og skifte?

Kanskje ønsker du mer informasjon om alternative plasseringer i dagens lave rentemarked?

Ørskog Sparebank ønsker velkommen til temamøte 18 mars.

Husk påmelding til sindre@orskogsparebank.no