«Vi er veldig godt fornøyde med resultatet sier banksjef Eirik Kavli. Gjennom året har vi opplevd en kundevekst fra hele Sunnmøre, og kundene sier de ønsker seg en bank som tilbyr personlig rådgiving fra en enkel og tilgjengelig bank. Vi er også opptatt av å digitalisere hverdagsøkonomien, men når det kommer til store økonomiske avgjørelser så trenger man tilgjengelige bankfolk det går an å snakke med», forteller Kavli.

«Vi opplever særlig økende interesse for rådgiving når det kommer til livsforsikring og pensjonssparing. Dette er spørsmål som mange synes blir for store til å løse ved å søke seg frem på internett», fortsetter Kavli.

 

Bankens netto rente og kredittprovisjonsinntekter var på 41,8 mill. kr. mot 40,9 mill. kr ved årsskiftet. Rentenettoen har styrket seg gjennom året, og er nå på 1,84 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultat før tap og skatt er på kr. 28,2 mill. kr mot 24,1 mill. kr året før. Tap på utlån er redusert fra 4,7 mill i fjor til 1,5 mill pr. 31.12.2016.

 

Bankens kjernekapitaldekning er på 20,68 % og tilfredsstiller alle offentlige minstekrav med god margin. «Banken har bygd opp en solid kapitalbase gjennom sin 160 år lange historie, og er svært godt rustet for å finansiere mange nye kunder og gode prosjekter», forteller Kavli videre. Banken har lånt ut drøye 2,3 milliarder kroner og bare 6,1 mill kr. tilsvarende 0,3 % av samlede utlån er misligholdt i mer enn 90 dager. «Dette er takket være godt bankhåndverk gjennom mange år, men også lavt rentenivå og lav arbeidsledighet i vår region», forteller Kavli.

 

Drøye 80% av utlånene er gitt til privatkunder, resterende til bedriftsmarkedet. Bare en tredjedel av bankens utlån er i Ørskog kommune, resten fordeler seg på nabokommunene på Sunnmøre og storbyene i landet ellers.

 

Gjennom samarbeidet i Eika alliansen får vi tilført et fullverdig spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester, noe som setter banken i stand til å levere konkurransedyktige tjenester», fortsetter Kavli.

 

Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Ørskog Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, lokalsamfunnet og regionen. I år deler banken ut rekordhøye 1 million kroner av overskuddet; til lag, foreninger og frivillige organisasjoner i bankens nedslagsfelt. 

 

Fakta om Ørskog Sparebank:

 • Etablert 1857

 • 18 ansatte

 • Mer enn 6.000 kunder

 • Organisert som selveiende stiftelse

 • Forretningskapital på 2.600 millioner kroner

 • Medeier i Eika Gruppen AS og medlem i Eika Alliansen

 

Fakta om Eika Alliansen:

 • Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen

 • 73 lokale sparebanker

 • Norges 3. største finansgruppering

 • 1 million kunder

 • 400 kontorer

 • 3500 ansatte

 

Kontaktperson i Ørskog Sparebank

Eirik Kavli, Banksjef

Tlf:       980 366 95

e-post: eirik@orskogsparebank.no