Hvis du har bil, bør du få med deg to viktige endringer i starten av 2018. I mange år har du betalt årsavgiften på bilen din i midten av mars. Slik blir det ikke i år. Fra januar 2018 erstatter trafikkforsikringsavgiften det som tidligere ble kalt årsavgift. Nå er det forsikringsselskapet som skal kreve inn avgiften sammen med forsikringen for kjøretøyet ditt, uavhengig av hvilket forsikringsselskap du har. Avgiften går likevel fortsatt i sin helhet til staten. Du vil med andre ord få færre fakturaer å forholde deg til enn i dag. Avgiften vil ha samme struktur og nivå som tidligere.

Når du heretter betaler avgiften sammen med bilforsikringen, kan du dele opp avgiften over like mange terminer som forsikringen din. Betaler du forsikringen i månedlige terminer, vil forsikringsselskapet automatisk dele den nye avgiften inn i 12 terminer. Hvis du i dag betaler forsikringen én gang per år, vil den nye avgiften bli lagt til som en engangssum.

Trafikkforsikringsavgiften som vises i forsikringsoversikten og i forsikringsbeviset ditt, gjelder for et helt år. På fakturaen vil du finne det beløpet som skal betales frem til fornyelse av forsikringen. Avgiften vil etter dette følge samme periode som forsikringen. Hvis forsikringsbeløpet trekkes automatisk av konto, bør du sjekke om beløpsgrensen for automatisk trekk i nettbanken er høyt nok.

Når bilen selges, skal du ikke betale avgiften - den flyttes til kjøper av bilen den dagen overtakelsen er registrert. Når du selger et kjøretøy er det viktig å levere inn salgsmeldingen. Tidligere eiers forsikring avsluttes ikke før salgsmeldingen er registrert.

I 2018 kommer regelen om at de som kjører uten bilforsikring, får et gebyr pr. dag de kjører uten ansvarsforsikring. Det er kalkulert at det finnes over 100.000 uforsikrede kjøretøy i Norge. Fra 1. mars 2018 får bileiere som ikke har betalt den lovpålagte ansvarsforsikringen, et gebyr for hver dag bilen er uforsikret. Gebyret for en personbil blir 150 kroner pr dag. Trafikkforsikringsforeningen skal kreve inn gebyret. Innbetalte gebyr skal gå til å dekke skader gjort av uforsikrede og ukjente kjøretøy.

Helt til slutt: Hvis du har fått beskjed om at du har fått en ny forsikringsavtale, men uten at du har hovedforfall og uten at du har gjort noen endringer på forsikringen din, trenger du ikke å bekymre deg. Du har sannsynligvis fått en ny avtale fordi den nye trafikkforsikringsavgiften nå er inkludert i fakturaen din. Har du spørsmål om trafikkforsikringsavgiften (årsavgift), kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Uansett hvilket forsikringsselskap du bruker vil de kunne svare på dine spørsmål om avgiftsendringen.

Mine tips:

• Unngå en stor faktura en gang i året, be forsikringsselskapet dele opp bilforsikringen og trafikkforsikringsavgiften i 12 terminer.
• Månedlig faktura på forsikringen din øker med kr 210 hvis du har en vanlig bil. Sjekk om beløpsgrensen for automatisk trekk i nettbanken er høyt nok.
• Bruker du ikke bilen hele året, så vil det lønne seg å avskilte den.
• Lever salgsmelding med en gang du selger bilen din, da opphører forsikringen / trafikkforsikringsavgiften (årsavgiften) fra samme dag.

Les mer om trafikkforsikringsavgiften her.