Fastrenteinnskot passar for deg som ønskjer føreseielig avkastning på pengane dine.

Du bind pengane for 12 månader, og i denne perioden mottar du den garanterte renta. Minstebeløpet for å inngå ein avtale, er kr. 100.000, og maksbeløpet er kr. 5 millionar.
Pengane blir sperra for både uttak og innskot i løpet av avtaleperioden. Opptente renter blir godskrivne når utløpsdatoen er passert.
Vi vil kontakte deg før avtalen utløper og tilby deg ein eventuell ny avtale.

Ta kontakt med oss om du ønskjer å opprette fastrenteinnskot på telefon 70273550, post@orskogsparebank.no eller bli kunde her