Prisliste

Oversikt over prisar, renter og gebyr. For bedriftar sjå nederst på sida.

Banksparing - prisar

Bustadlån - prisar

Forbrukslån og refinansiering

Billån - priser

Lån til andre køyretøy

Nett- og mobilbank - prisar

Bankkort - prisar

Andre prisar

Priser

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Bedrift

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen