Velkommen til frokostseminar hos Ørskog Sparebank torsdag 19. mai.

Vi ønsker å invitere til frokostseminar hvor vi går gjennom endringene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon, og hva dette betyr for din bedrift.

Agenda:
08:30  Servering
09:00  Velkommen
09:05 Lov om obligatorisk tjenestepensjon - nyheter
09:45 Spørsmål og avslutning
   
   
Påmelding sendes til post@orskogsparebank.no