Å bygge hus krever finansiering, og før du starter med byggeprosjektet må du finne ut av hvordan du skal finansiere byggeprosjektet ditt. Trenger du å låne penger, så må du snakke med oss i banken om et byggelån – slik at vi sammen kan finne en fornuftig låneramme for familiens økonomi.

Hva er egentlig forskjellen på et byggelån og et boliglån?

Et byggelån er det du skal bruke for å betale alle regninger i løpet av byggeprosessen, alt fra håndverkere og materiale, til byggetegninger, søknader og avgifter. Du får innvilget en byggekreditt, på en sum du kan låne totalt. Alle fakturaer og regninger fra byggeprosessen sendes til banken, som kontrollerer og godkjenner regningene, som igjen belaster byggelånet. Du betaler renter basert på hvor stor del av byggelånsrammen som er benyttet, og må betale en provisjon til banken som stiller kreditten til rådighet. Når du har fått godkjent ferdigattest og verdivurdering av boligen, så kan vi konvertere byggelånet til et vanlig lån.

Start tidlig med research!

Vi har snakket med Jeanette Amdam Johansen og Per-Magnus Amdam Johansen som er midt i byggeprosessen nå. De bygger hus på Amdam i gamle Ørskog kommune. Med storslått utsikt over Storfjorden bygger de et hus på 200 m2 til den lille familien.

 • Vi startet tidlig med å planlegge hva som var viktig for oss, og brukte mye tid på å finne ut av våre behov. Vi har snakket med mange andre som har bygd hus, samtidig var vi så heldige å kjenne folk som har bygd det samme huset vi har valgt. Det gjorde det mye enklere å finne løsninger som tilfredsstilte våre behov.

  Paret valgte også å kjøpe hus hos den lokale leverandøren Mørehus, noe som ikke var tilfeldig.

 • Som sagt så likte vi godt hustypen, og vi hadde også gode muligheter for å få endret på tegningene slik at de passet akkurat for oss. I tillegg har vi hatt et ønske om å handle lokalt, og at håndverkerne er godt kjent med boligtypen og tegningene vi skulle benytte oss av.

  Banksjef Eirik Kavli kommer med et klart råd til alle som har byggeplaner.

 • Start tidlig med banken og avklar hvilke finansielle rammer dere må klare dere innenfor. Det er sterkt anbefalt at dere har en økonomisk avklaring før man begynner prosessen med å tegne og utvikle drømmeboligen.  Bruk godt med tid

  Det tar lang tid å bygge et hus. Planleggingsfasen kan ofte være tidkrevende, med godkjenninger, byggemeldinger og andre forhold man som leilighetskjøper slipper å tenke på. Krevende

 • Muligheten for å få akkurat dette huset med utsikten vi ønsket oss er hovedgrunnen til at vi valgte å bygge et nytt hus. Vi har brukt lang tid på å få alle løsninger tilpasset vårt behov. Fliser og parkett vil du jo helst legge bare en gang hvert 30. år.
 • Med små barn og travle jobber blir det ikke mye tid til egeninnsats, sier Per-Magnus. I tillegg så er byggeforskriftene slik at det ikke er mye annet enn å legge parkett, slå inn lister og male huset en vanlig fingernem person kan få gjort.


  Det er dyrt å bygge hus

  I banken erfarer vi ofte at de aller fleste husbyggere opplever en eller annen form for budsjettsprekk sier Monica Søvik Henningsen, som er autorisert finansiell rådgiver i Ørskog Sparebank. Det er sjelden overraskelser som kommer i form av store sjokk, men heller summen av små og store bevisste endringer i byggeprosjektet som kundene gjør underveis.

 • Derfor er vi opptatt av å gjøre en svært grundig analyse av husbyggernes fremtidige økonomiske situasjon, fortsetter Monica. Vi setter oss ned med kundene, og gjør beregninger på den fremtidige gjeldsbetjeningsevnen etter at huset er ferdig. Selv om renten er lav nå, foretar vi alltid en stresstest på om kundene tåler 5 % poengs renteøkning.
 • Og så må du huske endringsmeldinger – og send dem til banken! skyter Per-Magnus inn. Om behovene endrer seg underveis i prosjektet, og du blir enig med snekkeren om endringer, da er det viktig å dokumentere hvilken endring man har bestemt – og hva det skal koste. Da unngår du og blir overrasket over en stor faktura når huset er ferdig.


  Lytt til erfarne fjellfolk

  Denne fjellvettregelen gjelder også i byggeverdenen. Å bygge bolig er noe de fleste gjør bare en gang, og det kan være klokt å innhente en ekstern byggekontrollør eller fagperson til å gjøre sine egne vurderinger av kvaliteten på huset underveis.

 • Det koster noen kroner, men kan vise seg å være en klok investering forteller Monica. Banken har samarbeidet med flere konsulenter, som vi kan sette i kontakt med boligbyggeren.
 • For oss er det en stor trygghet å kjøpe hus av en aktør som Mørehus med et solid rykte på seg, sier Jeanette. Vi vet at de leverer god kvalitet, og det er til og med de samme snekkerne som bygde foreldrene mine sitt hus! Vi har god plass til nye naboer, forteller Jeanette og Per-Magnus. På Amdam er det flere ledige tomter, nydelig utsikt og et fredelig sted å vokse opp for små barn.


Husk å forsikre både hus og familien!

Når man bygger hus og tar opp lån, er det selvfølgelig viktig å forsikre huset mot brann og skader. I Ørskog Sparebank er vi også opptatt av at kundene forsikrer både seg selv og inntekten. – Det er faktisk mye større sannsynlighet for at du får kreft enn at huset brenner, sier Monica. Vi er derfor opptatt av at man tegner forsikring som sikrer at familien fortsatt kan bo i huset, dersom noe skulle skje.

 

Har du byggeplaner?

Kontakt banken i dag for å avtale et møte.

7027 3550 / post@orskogsparebank.no / www.orskogsparebank.no/laan