Ørskog Sparebank deler også i år ut i fra bankens overskudd til allmennyttige formål innenfor vårt område. Vi ønsker å være med å bidra, slik at ditt lag eller forening kan realisere sine prosjekt. Send inn en elektronisk søknad her.

Søknadene i år mottas kun elektronisk.

 

Husk å sende søknaden innen fristen som er 31. januar 2024.