Ørskog Sparebank er en av bankene som nå går sammen for å finansiere lokale, bærekraftige prosjekter. De såkalte grønne obligasjonene som hentes inn av bankene, er øremerket miljøvennlige investeringer. 

Det er Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) som er tilrettelegger for lånet, og banken tar del i første transje. Dette er en milepæl i bankens satsing på bærekraft sier banksjef Eirik Kavli.

Ørskog Sparebank har en strategisk forankring om å bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet forteller banksjef Eirik Kavli. - Bærekraft kan bety så mangt, og vi har bidratt til å styrke lokalsamfunnet ved å yte kreditt og dele ut gavemidler fra bankens overskudd siden 1800-tallet. Bankens egen drift har et begrenset klimaavtrykk, men vi har et samfunnsansvar ved å bidra til å påvirke og motivere våre kunder til å investere i bærekraftige tiltak som reduserer klimagassutslipp.  Når vi har aktiva i vår balanse som klassifiseres som bærekraftige ønsker vi å tilby investorer en mulighet til å allokere sin kapital til denne aktivaklassen. Gjennom å bruke KfS kan en liten bank som Ørskog Sparebank på en ressursbesparende måte få tilgang til denne kapitalen som substitutt for et ordinært obligasjonslån. 

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes
I dette samarbeidet er det Kredittforeningen for Sparebanker som lager rammeverket for utstedelse av grønne obligasjoner. – Dette gjør grønn finansiering enklere og mindre ressurskrevende for oss banker sier banksjef Eirik Kavli. KfS henter investorer og sikrer full transparens i hele kjeden. Slik kan vi konsentrere oss om å finne de gode, miljøvennlige prosjektene å hjelpe. 

Kredittforeningen for Sparebanker er en finansinstitusjon som ble etablert av sparebanker i 2004. KfS er organisert som en kredittforening og drives derfor etter samvirkeprinsippet. Låntakerne, som bare kan være norske sparebanker, blir medlemmer av foreningen. Ørskog Sparebank oppfordrer alle med en god, grønn idé å søke finansiering i banken. Kvalifiserte miljøprosjekter kan for eksempel være innen fornybar energi, grønn transport og energieffektive bygg.