Både husholdninger og bedrifter opplever større utfordringer enn på lang tid, på grunn av svak kronekurs, økte priser samt høye renter. Med dette bakteppet har vi besluttet å vente med eventuelle rentejusteringer til etter neste rentemøte i Norges Bank, sier banksjef Eirik Kavli.

En renteøkning nå ville ha forverret situasjonen for dem som allerede sliter med å få endene til å møtes, og potensielt ville det ført til enda flere betalingsutfordringer, legger banksjefen til.

For deg som er usikker eller opplever en økonomisk krevende situasjon er vårt beste tips - ta kontakt med rådgiveren i banken din.