Jakta på draumebustaden er både spennande og tidkrevjande. Mest nervar er det knytt til sjølve bodgivinga. Målet om å stå igjen som vinnaren av bodrunden kan få kven som helst til å miste hovudet.

- Hugs at det å kjøpe bustad er ei av dei største investeringane du gjer i livet, så her gjeld det å vere førebudd og ha ein god taktikk, seier Karianne Amlie.

Ho er eigedomsmeklar og partnar hos Aktiv Grønland/Bjørvika. Du ser henne også som programleiar i Boligjakten på TV3. Her er hennar beste råd til deg som står på nippet til å kapre draumebustaden.

1. Les takst og prospekt nøye
Gjer alle dei undersøkingar du kan rundt bustaden for å vere viss på at du kjøper det du trur. Ta gjerne også med deg ein fagperson på vising dersom du har høve til det.

2. Vel taktikk
Vel ein taktikk etter den marknaden du vil inn i. Ring meklaren etter siste vising og forhøyr deg om kor mange interessentar som står på visingslista. Forhøyr deg også om kva tilsvarande objekt nyleg har gått for. Då får du eit forhold til salspris kontra takst og prisantyding.

3. Kvitt deg med konkurrentane
I pressområde med få bustadar og mange om beinet, full vising og mange på visingslista, kan eit bod ein god del over takst med ein gong vere ein lur strategi. Då kan du forhindre at mange potensielle bodgivarar blir med i bodrunden.

4. Set deg på gjerdet
I ein rolegare marknad er det ein heilt annan taktikk som kan fungere. Set du deg på gjerdet og ventar, kan du unngå å vere den som pressar prisen oppover. Er det ingen andre som legg inn bod, er det eit godt tips å leggje inn eit bod under takst for å lodde stemninga hos seljar. Også når bodrunden er i gang, kan det løne seg å avvente situasjonen. Hald kontakten med meklar, så du har kontroll på kor mange som er med. Kom så med eit bod når det nærmar seg fristen.

Lykke til!