Ørskog Sparebank lever av og for levedyktige og sterke lokalsamfunn. Vi er banken som bryr oss, og støtter lag og foreninger gjennom pengestøtte i form av gaver og sponsoravtaler.

Fra årsresultatet i 2023 satt av 1.250.000,- til gaver.

Forstanderskapet har i denne omgang delt ut 812.500,- Pengene vil bli utbetalt fortløpende.

Her er årets oversikt over gavemottakere:

MOTTAKERE

GAVEBELØP

ADHD Norge Ålesund og omegn lokallag

kr 5.000,00

Big Valley Voices

kr 2.500,00

Brattvåg Rotaryklubb

kr 4.000,00

Braute Grendahus

kr 5.000,00

Båtbyggarmuseet Fartøysamlingane i Vestnes

kr 5.000,00

Den lille messingfabrikken

kr 3.000,00

DNT Romsdal v/Barnas Turlag Vestnes

kr 3.000,00

DNT Sunnmøre

kr 2.500,00

Eidsdal-Norddal Røde Kors

kr 5.000,00

Engesetdal og Skodje Ski

kr 2.500,00

Engesetdal Bygdelag

kr 5.000,00

Engesetdal Idrettslag

kr 5.000,00

FAU Helland barnehage

kr 4.000,00

FAU Valle Skule

kr 4.000,00

FAU Vike Friskule SA

kr 4.000,00

Fiksdal Idrettslag

kr 5.000,00

Fiksdal Kyrkjelydshus

kr 4.000,00

Fjord Cadenza Festivalen

kr 1.000,00

Fjord klatreklubb

kr 5.000,00

Foreninga FAU Helland Ungdomsskule

kr 4.000,00

Foreninga for Steinholt busenter

kr 3.000,00

Glomset IL

kr 10.000,00

Gropa Racing Arena

kr 3.500,00

Hageselskapet Vestnes Hagelag

kr 5.000,00

HLF Nordre Sunnmøre

kr 3.000,00

Idenvegen 42 & 44 A/B

kr 2.500,00

IL Lauparen

kr 15.000,00

IL Samhald

kr 5.000,00

Jørnvegen Velforening

kr 3.500,00

KNEKT

kr 2.500,00

LHL Skodje/Ørskog/Haram

kr 5.000,00

Lorgen Kailag

kr 2.500,00

Mariebo, Hellandtunet

kr 5.000,00

Me-Hatlen Vel

kr 3.500,00

Mevatnet hyttegrend velforening

kr 3.500,00

Møre og Romsdal Folkemusikklag

kr 2.500,00

Møre og Romsdal Fotograflaug

kr 3.000,00

NFU - Lokallaket Ålesund, Sula og Giske

kr 5.000,00

Nordvest Hestesportklubb

kr 10.000,00

Nordvest Hundeklubb

kr 7.500,00

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt

kr 4.000,00

Olmanngjerde Vel

kr 3.500,00

Pårørandeforening for Skodje omsorgssenter

kr 5.000,00

Pårørandeforeninga ved Ørskog sjukeheim

kr 5.000,00

Remmemsvik Badeplass Velforening

kr 3.500,00

Rutebilhistorisk forening avd. Sunnmøre

kr 2.500,00

Shakin Brains MS

kr 2.500,00

Sirius Møre

kr 10.000,00

Sjøholt atletklubb

kr 2.500,00

Sjøholt Indremisjon

kr 2.500,00

Sjøholt søndagsskule

kr 2.500,00

Sjøholt Velforening

kr 3.500,00

Sjøholt VING

kr 2.500,00

Sjøholtreitane Vel

kr 3.500,00

Skarbø Krinslag

kr 3.500,00

Skjongmyra Leikeplass

kr 3.500,00

Skodje Blandakor

kr 5.000,00

Skodje IL – Skigruppa

kr 3.000,00

Skodje Pensjonistlag

kr 3.500,00

Skodje Sogelag

kr 3.000,00

Skog og Lund Kråa og Årøyhaugen Velforening

kr 3.500,00

Skorgen Vel

kr 3.500,00

Skytterhallens Venner

kr 2.500,00

Solevåg Skulekorps

kr 5.000,00

Spelemannslaget Dåm og Drag

kr 2.500,00

Spjelkavik Drillklubb

kr 3.000,00

Spjelkavikas venner

kr 2.500,00

Sportsklubben Rollon

kr 2.500,00

Steinholts venner

kr 2.500,00

Stiftelsen Bårdplassen Eldresenter

kr 3.000,00

Stiftinga Olav Oksvik Minnesamling

kr 5.000,00

Stordal IL

kr 5.000,00

Stordal IL v/Fjellservice

kr 1.500,00

Stordal Skulekorps

kr 5.000,00

Storfjordens Automobil Klubb

kr 3.500,00

Storfjordens venner

kr 2.500,00

Stranda Pensjonistlag

kr 2.500,00

Sula Idrettslag

kr 5.000,00

Sula IL - SCT Vipers Venom

kr 2.500,00

Sunnmøre Hundeklubb

kr 4.000,00

Sunnylven Pensjonistlag

kr 3.500,00

Tomra Brass Band

kr 3.000,00

Tomrefjord Idrettslag

kr 5.000,00

Tresfjord Friskule SA

kr 5.000,00

Tresfjord idrettslag

kr 5.000,00

Tresfjord Janitsjar

kr 3.000,00

Ungdomsklubben i Ørskog

kr 5.000,00

Ungdomskoret Respons

kr 5.000,00

Vaksvik Småbåtlag

kr 2.500,00

Valde Idretts- og Grendalag

kr 100.000,00

Valldal Trial

kr 5.000,00

Valle Barneforening

kr 8.000,00

Valle Barnekor

kr 8.000,00

Valle Bedehus

kr 8.000,00

Vatne/Tennfjord Rødekors

kr 5.000,00

Vestnes Islandshestforening

kr 5.000,00

Vestnes KRIK

kr 5.000,00

Vestnes Musikklag

kr 4.000,00

Vestnes Pistolklubb

kr 4.000,00

Vestnes Sentrumsforening

kr 2.500,00

Vestnes Skulekorps

kr 5.000,00

Vike Helselag

kr 3.000,00

VRF - Velledalen og Ringen FL

kr 2.500,00

Ystereiten Grendahus

kr 2.500,00

Ørskog Seniordans

kr 3.000,00

Ørskog 17. mai komité

kr 2.500,00

Ørskog Angels

kr 30.000,00

Ørskog Brannvernforening

kr 3.000,00

Ørskog Brass

kr 7.500,00

Ørskog bygdekvinnelag

kr 3.000,00

Ørskog og omegn demensforening

kr 5.000,00

Ørskog Historielag

kr 7.500,00

Ørskog Idrottslag

kr 50.000,00

Ørskog kunstlag

kr 3.000,00

Ørskog Musikkverkstad

kr 4.500,00

Ørskog og Skodje Husflidlag

kr 3.000,00

Ørskog pensjonistforening

kr 4.000,00

Ørskog Røde Kors

kr 5.000,00

Ørskog Seniordans

kr 3.000,00

Ørskog Skule FAU

kr 4.000,00

Ørskog Skulekorps

kr 50.000,00

Ørskog Skyttarlag

kr 1.500,00

Ørskog Småbåtlag

kr 2.500,00

Ørskog Storblåsarsamband

kr 10.000,00

Ørskogfjell Skilag

kr 20.000,00

Øvre Stordal Vel

kr 15.000,00

Ålesund Bueskytterklubb

kr 5.000,00

Ålesund Pistolklubb

kr 5.000,00

Ålesund Senior

kr 3.000,00

Ålesund Studentsamfunn

kr 3.000,00

Ålesund Sportsdrill

kr 4.000,00

Årøyhaugen FAU

kr 4.000,00

Åsbygda Velforening

kr 3.500,00

Åse Skolekorps

kr 5.000,00

"Trivsel og Tur" - ei gruppe tilslutta demensforeninga i Ørskog

kr 5.000,00

1. Skodje KFUK-KFUM-speidarar

kr 5.000,00

1. ÅLESUND SPEIDERGRUPPE

kr 5.000,00

17. Mai Skarbø Krins

kr 3.000,00