I samarbeid med Visa kan du vinne Premium-festivalpass til NEON 2024 i Trondheim 7.-8. juni for deg og ein venn. 

Konkurransereglar:

  • Du må vere over 20 år.
  • Du må få løn inn på konto hos oss, og ha eit Visa-bankkort. Inntekt frå nav, pensjon og lånekassa blir også rekna som løn. 
  • Du må kunne nytte deg av billettane fredag 7. og lørdag 8. juni - vidaresal av festivalpassa er ikkje tillaten.
  • Det blir trekt 10 vinnarar på tvers av bankane i Eika Alliansen som får to festivalpass kvar.
  • Vinnarane blir trekte fredag 31.juni, og blir kontakta direkte.
  • Tilsette i Eika Alliansen og familiemedlemene deira kan ikkje delta.

Premien består av:

  • To Premium-festivalpass til NEON 7.-8. juni.
  • Premium-festivalpass gir tilgang til eit eige område på festivalen med 20 års aldersgrense. Både du og den du vil ha med deg, må derfor vere over 20 år gamle.
  • Overnatting og transport til/frå Trondheim er ikkje inkludert i premien.

Les meir om festivalen her