Meld skade på eigedelar

Meld skade på eigedelar

Få hjelp ved skade på eigedelar. Ha forsikringsnummeret ditt klart så kan vi hjelpe deg raskare.

Skadar på bolig og innbo?

 • Når du melder skade elektronisk vil du bli kontakta seinast neste arbeidsdag. Ved periodar med ekstraordinær pågang kan det ta noko lengre tid.
 • Vi bistår med å avklare omfanget av skaden og om forholdet er dekt av forsikringa di.
 • Er det behov for hjelp frå fagfolk eller ekspertar, involverer vi desse.
 • Vi følgjer opp saka di mot eventuelle andre selskaper eller partar.

 

Skader på innbo?

 • Når du melder skade elektronisk vil du bli kontakta seinast neste arbeidsdag. Ved periodar med ekstraordinær pågang kan det ta noko lengre tid.
 • Vi bistår med å avklare omfanget av skaden og om forholdet er dekt av forsikringa di.
 • Er det behov for hjelp frå fagfolk eller ekspertar, involverer vi desse.
 • Vi følgjer opp saka di mot eventuelle andre selskaper eller partar.

 

Informasjon om skadeoppgjeret

Slik går du fram dersom noko skjer med huset ditt
Slik går du fram dersom noko skjer med eigedelane dine

Veit du kva som er bakgrunnen for skadeoppgjeret ditt?

Husforsikring

Les meir om bakgrunnen for skadeoppgjeret ditt

Innbuforsikring

Les meir om bakgrunnen for skadeoppgjeret ditt

Treng du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetypar

 • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
 • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
 • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring