• Personleg rådgjeving: Du får ein fast rådgjever hos oss som kan gje deg personleg og skreddarsydd rådgjeving basert på din økonomiske situasjon, dine behov og dine ønske. Dette gjev deg ekstra tryggleik dersom du ikkje har så mykje erfaring med å handtere økonomi og lån frå før.
  • Fleksibilitet: Vi har vanlegvis meir fleksible løysingar enn større bankar og kan tilpasse oss til dine individuelle behov. Vi kan tilby ulike lånetypar, ulike nedbetalingstider og høve til avdragsfridom i ein periode.
  • Kundeservice: Vi legg stor vekt på kundeservice og kan ofte tilby betre oppfølging enn større bankar. Det kan vere spesielt nyttig dersom du har spørsmål eller er uroleg for noko som gjeld lånet ditt.
  • Lokal forankring: Som lokalbank har vi god kjennskap til lokale forhold, som bustadmarknaden og eigedomsprisane. Dette kan vere nyttig for deg når du skal kjøpe den første bustaden.
  • Konkurransedyktige prisar: Vi kan tilby konkurransedyktige prisar på bustadlån.  

Ta gjerne kontakt med oss for ein rådgjevarprat, eller søk om bustadlån digitalt! Vi er her for deg!
 

Avtal møte med ein av våre rådgjevarar