Åpenhetsloven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Egen virksomhet
I Ørskog Sparebank har vi gjort våre aktsomhetsvurderinger i flere år, og disse er blant annet omtalt i retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar. I tillegg arbeider banken med å bli miljøfyrtårnsertifisert, der vi har gjennomført flere analyser.

Forretningspartnere
Banken er opptatt av hvordan vi håndterer menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos våre forretningspartnere. Banken skal bidra til en bærekraftig utvikling for miljø, mennesker og artsmangfold også gjennom hvilke varer og tjenester vi kjøper inn. Banken tilbyr aksjefond fra Eika, der investeringsprofilen sikrer at det bare blir gjort ansvarlige investeringer. I Ørskog Sparebank er vi opptatt av å samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder. Vi heier på lokalt næringsliv, og strekker oss langt for å bruke lokal kompetanse, kunnskap og arbeidskraft når vi kjøper inn tjenester. Sammen med Eika Gruppen AS arbeider vi med å utvikle et solid fundament med styringsrutiner, policyer og retningslinjer som sikrer at banken til enhver tid overholder de regulatoriske og juridiske forpliktelsene vi som bank har.

Spørsmål
Ørskog Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven.

Spørsmål kan stilles ved å benytte epost-adressen: post@orskogsparebank.no