Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger og integrere det i den legale økonomien. Formålet er å få det til å se ut som utbyttet er tjent på lovlig måte, og skjule at det stammer fra kriminalitet. I Ørskog Sparebank jobber vi målrettet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering som en del av vårt samfunnsoppdrag. Hvert eneste år går det mange hundre tusen transaksjoner til og fra kontoer i banken, og vi screener dette gjennom vår elektroniske overvåking. Ved uregelmessigheter så er vi pliktige å følge opp transaksjoner, dersom systemer og manuelle rutiner fanger opp betalinger vi ikke forstår bakgrunnen for. Vi iverksetter da en intern undersøkelse, før eventuelle saker rapporteres som mistenkelige til Økokrim. Det er Økokrim som etterforsker om noe er ulovlig.