Banken har fleire avtaler der vi sponsar idrottslag m.m.

 

Ørskog Sparebank har samarbeidsavtalar med fleire lag og foreiningar lokalt. Eit overordna formål med avtalane er at laga skal gi eit positivt bidrag til lokalmiljøet ved å tilrettelegge for allsidig aktivitet for lagas medlemmer, særskilt born og unge.  

 

Vi kan til dømes nemne:

  • Ørskog Idrottslag

  • Ørskog Skyttarlag

  • Tresfjord Karateklubb

  • Ørskog Brass

  • Ørskog Skulekorps

  • Ørskog Angels

  • M. fleir