Kassekreditt

Gir deg fleksibel tilgang til kreditt i periodar med variabel kontantstraum.
  • Finansierer kortsiktige utgifter når du treng det
  • Eignar seg for alle typar næringsdrivande
  • Betal renter berre for den delen av kreditten du brukar
Kontakt meg om kassekreditt

Dette er kassekreditt

Dei fleste bedrifter opplever at tidspunkta for innbetalingar og utbetalingar varierar, noko som kan gå ut over betalingsevna. Ved å opprette ein kassekreditt hos oss kan du disponere ei avtalt kredittramme. Dermed har du alltid pengar tilgjengeleg.

  • Eigner seg for alle typar næringsdrivande
  • Finansierer korte periodar i drifta der utbetalingar er høgare enn innbetalingar
  • Du betalar renter berre av det du faktisk brukar. I tillegg betalar du normalt provisjon av innvilga kredittramme. Løpetida på kassekreditten er inntil eitt år, og kan fornyast årleg.

Slik fungerer kassekreditt

  • Vi hjelper deg å finne ei kredittramme som er tilpassa bedriftas behov
  • Kassekreditten nyttast når betalingsevna er dårleg, normalt når utbetalingar overstig innbetalingar i ein periode. Du betalar renter berre av det du faktisk brukar til eikvar tid. I tillegg betalar du normalt provisjon av innvilga kredittramme.