Fjørfe

Fjørfeforsikringa sikrar økonomien for deg som driv med fjørfeproduksjon.
  • Dekkjer avbrotstap som følgje av sjukdom
  • Gjeld også om styresmakter pålegg restriksjonar eller nedslakting
  • Erstattar dei økonomiske tapa ved sjukdom, ulukke eller død som gjer at produksjonen blir redusert
Kontakt meg om forsikring av fjørfe

Om forsikringa

Fjørfeforsikring

  • Sikrar bonden mot store økonomiske tap dersom sjukdom eller ulukke fører til at dyr døyr, produksjonen blir vesentleg redusert eller myndigheitene pålegg restriksjonar/nedslakting.
  • Sikrar økonomien i produksjonar som er sårbare for sjukdom.
  • Inga begrensning av selskapet sin samla erstatningsutbetaling.