Gardbrukars bil

Denne forsikringa dekkjer bilar på inntil 4,5 tonn som blir brukte i landbruket.
  • Høve til utvida leigebildekning og totalskadegaranti
  • Eigne varer og verktøy for inntil kr 100 000 er inkludert
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvida maskinskadedekning
Kontakt meg om forsikring av gårdbrukers bil

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette dekkjer forsikringa

 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade - utvida x
Leigebil i hele reparasjonsperioden x
Totalskadegaranti - utvida x
Vognskade x x
Maskinskade x x
Bagasje x x
Ekstrautstyr inntil 60 000 x x
Brann x x x
Tjuveri x x x
Glas x x x
Redning x x x
Ansvar x x x x
Rettshjelp x x x x

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har.

Tabellen nedenfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje mellom på dei ulike forsikringsalternativa. 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Godsansvar

Ekstrautstyr over 60 000

Avbrot

Yrkesverktøy/eigne varer


UlykkeLeigebil i 10 dager