Gardsbil

Gardsbilforsikringa dekkjer lastebilar med vekt over 3,5 tonn som blir brukte i landbruket.
  • Gir rett til erstatning ved brannskadar, for eksempel etter garasjebrann
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvida maskinskadedekning
  • Tilpassa bonden sitt køyremønster
Kontakt meg om forsikring av gardsbil

Kjøp forsikring

Ta kontakt med rådgivaren din som vil hjelpe deg med å finne den beste løysinga for deg.