Handverkarsbil

Det er lovpålagt å forsikre bilen med ansvarsforsikring, men vi veit at bilen er eit viktig verktøy for mange handverkarar og har derfor ei eiga forsikring for handverkar sin bil.
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden
  • Alle plutselege og uforutsetta skadar er dekka, inkludert brann, vatn, tjuveri og naturskade
  • Dekker eigne varar og verktøy for inntil 100.000 kroner
Kontakt meg om forsikring av håndverkers bil

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva slags forsikring som passer deg og ditt behov.
Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Utvida maskinskade

Leigebil i hele reparasjonsperioden

Utvidet totalskadegaranti

Vognskade


Maskinskade


Bagasje


Ekstrautstyr inntil 100 000 kroner

Verktøy og varer inntil 100 000 kroner  √ 
 
Brann


Tjuveri


Glas


Redning


AnsvarRettshjelp
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Dette treng du som håndverker

Vi har gjort det enkelt for deg som håndverkar å vere riktig forsikra. Uansett størrelsen på din bedrift er behovet for forsikringer likt for heile bransjen. Vi gir deg som håndverkar ein komplett løysing på forsikringar, og sikrar deg dersom noko skulle skje. 
Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har. Tabellen nedanfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje mellom på dei ulike forsikringsalternativa. 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Godsansvar


Avbrudd


Ekstrautstyr over 100 000 kroner


Yrkesverktøy/eigne varerUlykke
Leigebil i 15 dager