Helseforsikring

Ved å kjøpe ei bedriftshelseforsikring gjer du det enklare for medarbeidarane dine å kome raskt tilbake i jobb etter sjukdom og arbeidsulukker.
  • Ta vare på medarbeidarane og hjelpa dei å kome raskare tilbake i arbeid
  • Garantert konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager
  • Tett oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling
Kontakt meg om Helseforsikring

Om forsikringa

Helseforsikring dekkjer


Konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager
Fysikalsk behandling uten henvisning - inntil 6 timer per år (kan utvides til 12 eller 24 timer)
Psykologbehandlinger med henvisning - inntil 10 timer per år
Psykologisk førstehjelp - inntil 12 timer per år
Rus- og spillavvenning - inntil 150 000 kroner
Rehabilitering - inntil 1 måned  √ 
Reise og opphold, samt medisiner godkjent av Falck Helse   √ 

 

Fordelar med helseforsikringa vår


Krev inga helseerklæring
Kan kjøpast av personar mellom 18 og 75 år  
Ingen opphøyrsalder  
Garantert tid for undersøkelse, inkl. røntgen og billeddiagnostikk  
Tilgang til landsdekkende nettverk av klinikkar og behandlarar  
Tilgang til eit bemanna rådgivningssenter betent av medisinske rådgivarar/sykepleiare, også utan å melde skade først

Formidling av undersøkelse hos legespesialist, poliklinisk behandling (dagkirurgi) og operasjon  
Personlig medisinsk rådgivar  
Tilgang til «second opinion»  
Videolege via KRY   

 

Raskt tilbake i jobb

Det er ofte lange ventetider i det offentlege helsesystemet og sjukefråværet kostar bedriftene store summar årleg. Med riktig og rask behandling kan denne forsikringa hjelpe til at vegen tilbake til jobb blir raskare og rimelegare.