Hest

Hesteforsikring hjelper deg økonomisk dersom hesten din blir sjuk, skadd eller døyr.
  • Forsikringa kan kjøpast frå og med hesten er ni dagar gammal
  • Kan utvidast til å omfatte erstatning for blant anna veterinærutgifter.
  • Omfattar skadar som fører til at hesten på grunn av sjukdom eller ulukke, døyr, må avlivast eller kjem bort
Kontakt meg om forsikring av hest

Om forsikringa

  • Forsikring for enkeltdyr som blir identifisert med namn og ID-nummer.
  • Kan teiknast frå ni dagars alder.  
  • Veterinærattest blir kravd når forsikringssum er over kr 50.000.
  • Gjeld inntil fyrste forfall etter at hesten fyller 24 år.
  • Veterinærutgifter blir erstatta med inntil kr 40.000 per skadetilfelle.