Landbruksmaskiner

Landbruksmaskinforsikringa dekkjer skadar på traktorar, skurtreskjarar og andre maskiner som blir brukt til jord- og skogbruk.
  • Forsikrar arbeidsmaskiner med og utan framdrift, landbrukstraktorar, reiskapar og utstyr til desse
  • Kan omfatte leigekøyring med inntil kr 50 000
  • Kan utvidast til å omfatte redning frå terreng eller veg
Kontakt meg om forsikring av landbruksmaskin

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og behovet ditt. 

Kasko m/maskinskade Kasko Brann/tyveri Ansvar
Maskinskade

Vognskade


Glas


BrannTjuveriAnsvar
Rettshjelp

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har.

Tabellen nedanfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje mellom på dei ulike forsikringsalternativa. 

Kasko m/maskinskade Kasko Delkasko Ansvar
Redning veg i terreng


Transportkasko


Avbrot


Godsansvar
Gods i kran
Førar og passasjerulykke