Forsikring av varer under transport

Vi forsikrar dine varar under transport. Med denne forsikringa blir konsekvensane ved eit transportuhell mindre.
  • Dekkjer skadar på varer og utsty
  • Erstattar tapt fortjeneste
  • Tilbyr tre ulike variantar tilpassa ditt behov
Kontakt meg om forsikring av varer under transport

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Vi tilbyr forsikring til ditt behov

Transport bedrift 
Forsikringa omfattar transport av handelsvarer med ekstern transportør. 

Transport eigen bil 
Årsforsikring for medbringa utstyr og eigne varer med eigen bil. 

Transport engangs 
Forsikringa omfattar enkeltsendingar av varer og lausøyre. Kan også nyttast for privatpersonar ved forsikring av flyttegods.