Banklokale

 

pass
norsk nasjonalt ID-kort
ID-kort frå EU/EØS-land
norsk førarkort frå 1998 eller nyare
bankkort frå ein annan norsk bank
norsk utlendingspass eller reisebevis for flyktningar