Vipps

Vipps fungerar for alle, uansett kva bank du har. Alt du treng er Vipps og mobilnummeret til personen du skal sende pengar til. Vipps gjer kvardagen enklare!
  • Send og ta imot pengar med det same
  • Gjere opp og dele rekningar
  • Byte mellom fleire kort når du handlar

Slik kjem du i gong

Nyheit

Null stress. Vi tar det på Vipps

Sjekk saldo i Vipps

No kan du sjå kor mykje pengar du har på konto, utan å måtte gå i mobilbanken eller nettbanken.

  • Vel "Vis saldo" i appen, eller
  • Gå til "Profil" trykk "Betalingsval" og skru på "Saldo" 

For å sjekke saldo for Vipps under 15 år må ein av foreldra godkjenne dette i sin Vipps ved å velje "Profil" og barnet sitt namn, for så å skru på "Saldo".

Vipps for de under 15 år

Vipps til barn under 15 år

Vipps er tilgjengeleg for dei under 15 år! Innan tryggje rammer kan foreldre og barn vippse seg imellom.

Det er framleis foreldra som er sjefen - du fastset om barnet ditt kan opprette ein profil, og om barnet skal kunne sende pengar. Du kan også sjå alle transaksjonane i nettbanken din.

Send meg mange penger

Meldinger i Vipps for de under 15 år

Dei under 15 år kan no sende meldingar i Vipps med god foreldrekontroll på akkurat den same måte som voksne vippsere har i dag.

Chatloggen blir synleg for både barn og foreldre.