Betre flyt i kvardagen med ny mobilbank

  • Betal eFaktura og rekningar direkte frå førstesida
  • Betre/god oversikt over transaksjonane dine
  • Enkel tilgang til kredittkortet i kontooversikta
  • Full oversikt over forsikring, sparing og lån i same app
  • Følgjer skriftstorleiken på telefonen
  • Lett å styre innloggingsmetode sjølv
  • God støtte for brukarar med spesielle behov (universell utforming)

 

Søk etter Eika Mobilbank i App Store eller Google Play for å laste ned appen