Helseforsikring

Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til ein aktiv kvardag.

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Helseforsikringa dekkjer


Konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager.
Fysikalsk behandling. Antall valgte timer fremkommer i forsikringsbeviset. Må godkjennast hos Falck i framkant.
Psykologbehandlinger med henvisning - inntil 10 timer per år.
Psykologisk førstehjelp - inntil 10 timer per år.
Rehabilitering hos fysikalsk behandler - inntil 4 uker   
Rehabiliteringsopphold - inntil 14 dager   
Reise og oppholdsutgifter
 
Medisinsk rådgivning  
Second opinion    
Rus- og spillavvenning - inntil 150 000 kroner    
Videolege Kry - omfatter også ansattes faste husstandsmedlemmer  

Se fullstendig vilkår (pdf).

Fordelar med helseforsikringa vår


Krev inga helsevurdering
Kan kjøpast av personar mellom 18 og 75 år  
Ingen opphøyrsalder  
Garantert tid for undersøkelse, inkl. røntgen og billeddiagnostikk  
Tilgang til landsdekkende nettverk av klinikkar og behandlarar  
Tilgang til eit bemanna rådgivningssenter betent av medisinske rådgivarar/sykepleiare, også utan å melde skade først

Formidling av undersøkelse hos legespesialist, poliklinisk behandling (dagkirurgi) og operasjon  
Medisinsk rådgivar  
Tilgang til «second opinion»  
Videolege via Kry  

 

Helseforsikring

Vår samarbeidspartner Falck Helseformidling kan hjelpe deg med: 

  • Medisinske tjenester
  • Fysikalske tjenester
  • Psykologbistand  
  • Videolege via Kry
Ta kontakt her for å opprette sak

For andre spørsmål om din behandling:
Telefon: (+ 47) 21 89 75 35

 

Kven kan kjøpe helseforsikring?
Alle mellom 18 og 75 år kan kjøpe helseforsikringa. Den krev ikkje helsevurdering.
For å kjøpe helseforsikringa vår, må du samle forsikringane dine hos oss.