Barneforsikring

Barna er noko av det mest dyrebare vi har. Ei barne- og ungdomsforsikring sikrar barnet økonomisk dersom noko uventa skulle skje.
 • Kombinert sjukdoms- og ulykkesforsikring
 • Dekkjer varig medisinsk invaliditet, alvorleg sjukdom og uførhet
 • Forsikringa kostar berre 222 kr per månad
Kontakt meg om Barneforsikring

Om forsikringa

Gir utbetaling ved

 • Medisinsk invaliditet som skuldast sjukdom eller ulukke
 • Arbeidsuførleik
 • Utvalde alvorlege sjukdomar
 • Økonomisk stønad til føresette ved utvalde sjukdomstypar
 • Tilpassing av bustad og tilskot til tekniske hjelpemiddel
 • Meirutgifter i samanheng med opphald på sjukehus eller liknande
 • Behov for langvarig pleie/omsorg
 • Dødsfall
 • Behandlingsutgifter

Visste du at...

 • Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring frå barnet ditt har fylt tre månader og inntil fylt 18 år. Forsikringa gjeld fram til fylte 26 år. 
 • Forsikringa gir dekning i tillegg til det ein får frå folketrygda, og kan gi deg som forelder økonomisk moglegheit til å tilpasse kvardagen for å vere saman med barnet ditt.