Bilforsikring for unge

En god bilforsikring er viktig når du nå skal ut på veien i egen bil. Hvilken bilforsikring du skal velge, avhenger av hva slags bil du har og hvor mye du skal kjøre.
  • Startbonus på 60 % med maks fem år til toppbonus
  • Tilbakebetaling av 5000 kroner til unge sjåfører som køyrer skadefritt
  • Dekker tap av bilnøkkel med inntil 15.000 kroner med Bil Pluss
Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Kva forsikring passar for deg?

Sjekkliste ved kjøp av bil

Visste du at...

Ansvarsforsikring er obligatorisk for alle køyretøy som ferdast på vegane i Noreg. Det betyr at du som bileigar må kjøpe forsikring med ein gong bilen blir din. 

Ansvarsforsikringa omfattar personskade og skade på andres ting, men den erstattar ikkje skader på din eigen bil.

Generelt tilrår vi å ha meir enn berre ansvarsforsikring