FirstVet

Få enkel tilgang til veterinær på mobilen.
  • 3 videokonsultasjonar per år inkludert i forsikringa di
  • Få råd og unngå unødvendige reiser og kostnader
  • Ope alle dagar
Last ned appen FirstVet

Besøk veterinæren på mobilen

Har du forsikra hund eller katt hos oss, får du tre gratis videokonsultasjonar hos FirstVet i året for sjukdomar og skadar som blir omfatta av dyreforsikringa di. Hos FirstVet får du råd, behandling og eventuell tilvising vidare for hunden eller katten din.

Konsultasjonen fungerer som ein vanleg veterinærtime, men over video.

Slik bruker du FirstVet

Dette kan FirstVet hjelpe deg med

Mange tilstandar kan takast hand om heime, etter rådgjeving med FirstVet sine veterinærar. Her er nokre typiske situasjonar som di forsikring i Eika kan omfatte:

  • Oppkast og diaré
  • Kløe og hudproblem
  • Auge- og øyreproblem
  • Hoste og nysing
  • Forgiftning
  • Skadar og ulukker