Eksempel på ulike reiseuhell

Ei god reiseforsikring dekkjer alle dei vanlegaste uhella du kan oppleve på reise, som reisesjuke, tjuveri av reisegods og forseinka bagasje. Den gjeld 24/7 og gjeld om du skal reise langt vekk, eller berre skal ein snartur på hytta.