Snøscooterforsikring

Snøscooterforsikring

Eig du ein snøscooter, kan du forsikre denne hos oss.


Kasko Brann/tjuveri Ansvar
     
Skade på køyretøy
Tjuveri

Brann

Bagasje inntil 5000 kroner

Ulukke*


Rettshjelp
*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa. Se fullstendige vilkår (pdf).