Uføreforsikring

Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. Ei uføreforsikring sikrar deg ein tryggare økonomisk kvardag dersom du skulle bli ein del av statistikken. Snakk med oss om kva uføreforsikringar som passar best for deg.

Om forsikringa

Forsikringane du kan velje mellom er:

Vilkår uføreforsikring