UNG-forsikring

UNG-forsikring

Du mellom 18 og 34 år får dei beste forsikringane våre som sikrar deg både heime og på reise for 172 kroner i månaden. Innbu, reise og ulukke samla

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette er løysninga for deg som er mellom 18 og 34 år

  • Innbu Pluss er vår beste innbuforsikring og sikrar tinga dine dersom noko skulle skje. 
  • Reise Pluss er vår beste reiseforsikring og gjeld med ein gong du går ut døra heime.
  • Ulukkesforsikring sikrar deg mot økonomiske uroer om du skulle bli utsett for ei ulukke.

Kostar 172 kroner i månaden. 

Dersom du vil ha eiga forsikring for verdigjenstand som laptopen din i tillegg, blir sluttsummen 200 kroner.

Sjå fullstendige vilkår (pdf)

Når du har UNG-forsikring får du 10 % rabatt på bil- og husforsikring

Gode råd

Totalforsikringa for deg som er ung

Med UNG-forsikring har du alle dei viktigaste forsikringane samla i éin pakke til ein gunstig, fast pris.

Andre forsikringar for unge