Før du flytter 

Under flyttinga

  • Merk alle flytteeskene godt før dei blir borne i bilen. Kjøkkenting bur i ei kasse, pyntegjenstandar i ein annan. 
  • Få hjelp av gode venner til bæring og sjauing. Kanskje er det også nokre av dei som har ein stor bil eller hengjar?
  • Ikkje lyft for tungt. Det er fort gjort å bli overivrig! 
  • Ta med nøkkel kvar gong du ber ting ut og inn, spesielt om du flytter til leilegheit. Det er kjipt å låse seg ute.
  • Parker lovleg, så unngår du bot mens du flytter.

På plass i ny heim

  • Meld frå om adresseforandring. Du er pliktig å melde ny adresse til Folkreregisteret seinast åtte dagar etter flytting.
  • Pakk ut med ein gong og ver systematisk.
  • Hugs å løne dei som har hjelpt deg å flytte.

Vi ønskjer deg lukke til med flyttinga! Treng du hjelp frå ein av forsikringsrådgivarane våre? Ta kontakt med oss her.