Veteranbilforsikring

Veteranbilforsikring

Eig du veterankøyretøy, kan du forsikre den hos oss.


Kasko Brann/tjuveri Ansvar
     
Fastmontert utstyr 
Sikkerheitsutrustning
Skade på køyretøy
Tjuveri

Brann


Ulukke*

Rettshjelp


Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa. Se fullstendige vilkår (pdf).

Det blir stilt følgjande krav til veterankøyretøy:

  • Køyretøyet kan berre brukast til treff, stemnar, utstillingar eller søndagsturer.
  • Køyretøyet må vere i originalstand eller restaurert utan vesentleg ombygging.
  • Du som kunde må ha ei ordinær bilforsikring hos oss i tillegg.