Kanskje har du tidlegare handla på kreditt eller tatt opp eit forbrukslån i samband med finansiering av noko du trungne eller hadde lyst på. Mange nyttar òg ulike kredittkort til ulike formål – til dømes eit eige kort til drivstoff og eit anna kort til dagligvarer.

Uansett kva situasjon du er i kan det vera godt å vita at du no får ei fullstendig oversyn over alle dine usikrede lån, kredittkort og faktureringskort i den nye mobilbanken.

Kva ser eg i mobilbanken?

Det blir enklare å halda kontroll på den totale gjelda di, dei månadlege utgiftene dine og økonomien som heilskap når du finnet alt på ein stad. Norsk Gjeldsinformasjon innhentar dagleg oppdatert informasjon frå alle norske bankar og samanliknar denne for deg. Gjennom ein direktekobling mellom mobilbanken din og Norsk Gjeldsinformasjon blir henta opplysningane om kredittrammane dine, rentebærende saldoar, brukte kredittar, renter og gebyr. Har du forbrukslån vil du kunna sjå ditt opphavlege lånebeløp, gjenståande saldo, rente, gebyr og kvar lang nedbetalingstid du har igjen på lånet. All gjeld blir oppsummert og gir deg eit heilskapleg bilde over kor mykje du skylder totalt og kor mykje kredittramme du har tilgjengeleg.

Samla låna dine og få lågare kostnader

Det kan lønna seg refinansiera forbrukslåna dine og kredittkort. Gjennom å gjera dette vil du få færre bankar, lån og kort å forhalda deg til. Samtidig vil du kunna spara pengar både gjennom at du betaler lågare rente og mindre gebyr. Vel deg ut dei låna eller kredittkorta du vil samla og legg inn ein søknad. Har du spørsmål eller ønsker å diskutera situasjonen med rådgivaren din er det sjølvsagt berre å ta kontakt med oss.