Ørskog Sparebank er en selvstendig og solid sparebank med lang historie. Nøkternhet, samfunnsansvar, personlig kundeoppfølging og samarbeid står sterkt og dette gjenspeiles i bankens visjon.

VISJON OG KUNDELØFTE

«Med nærhet og god rådgivning skaper vi verdier for en bedre fremtid» er bankens visjon. Dette definerer hvem banken er og hva vi strekker oss etter. Vi skal være tett på kundene, om det så er via mobilbanken, en facetime-samtale eller over en kopp kaffe i banken. Vi lever av å gi gode råd, og har forpliktet oss til å drive i tråd med finansnæringens regler for god skikk. Vi setter kundene interesser og behov i første rekke. Vi er en selveiende stiftelse uten privat kapital, og er derfor avhengige av å være lønnsomme nok til å bygge egenkapital fra årlige overskudd til å kunne vokse videre. Med denne veksten kan vi finansiere dine barn og barnebarns boliger og prosjekter i årene fremover. Vi erkjenner også at vi har en viktig rolle for å bidra til en bedre verden med lavere klimagassutslipp og så videre. Gjennom gunstige grønne boliglån og andre miljøvennlige løsninger skal vi jobbe for at lokalsamfunnet vårt består også inn i fremtiden.

«Tid til deg», er bankens kundeløfte og representerer viktige prinsipper; nærhet til kunden, tilgjengelighet, personlig oppfølging og fleksibilitet. Vi har etter beste evne forsøkt å skape en virksomhet som setter kunden i fokus i alle ledd, og tilpasset vår organisering, rutiner og arbeidshverdag i tråd med det kunden ønsker. I 2021 målte vi at det i gjennomsnitt tok 21 sekunder før vi tok telefonen når noen ringte oss, og vi ser av tilfredshetsmålinger at kundene som har hatt møter med oss gjennomgående er svært fornøyde.

VERDIER:

ENGASJERT

Vi er engasjerte i deg som kunde, lokalmiljøet vårt og i hverandre. Vi liker å se på banken som en lagbygger og muliggjører som bidrar til å styrke verdiskapningen i lokalmiljøet gjennom engasjement i frivillige aktiviteter, som støttespiller til næringslivet og en rådgiver til deg som kunde.

TIL STEDE

Vi er opptatt av å være en personlig bank som oppleves som nær, kompetent og jordnær. En bank med lokal forankring som bidrar til verdiskapning, og hvor de ansatte bryr seg om hverandre, lokalmiljøet og kundene. Vi møter hverandre og kunden med et smil, med interesse og omsorg. Tillitt er viktig for oss, og det mener vi oppnås best gjennom å være tett på, lytte og å være ekte.

STOLT

Gjennom 165 år er vi stolte over å ha bidratt til lokal verdiskapning gjennom god rådgivning. Vi står støtt som en selvstendig bank fordi vi er dyktige i det vi gjør og fordi vi gjør det med en varme og omtanke for kundene. Vi er opptatt av integritet og har en yrkesstolthet i det å utøve godt bankhåndverk. Vi mener at vår evne til å se helheten gjør oss til en god rådgiver og støttespiller som gir verdi for kunden i alle livets faser. Gjennom å utøve vårt samfunnsansvar – og gjennom være en god rådgiver for deg jobber vi for at du skal være stolt av å være kunde i Ørskog Sparebank.